Board of Trustee

BOARD OF TRUSTEE /DEWAN PEMBINA

Chairman/Ketua Dewan Pembina : Danny Dewanto

Vice Chairman/Wakil Ketua : Cholis Baidowi

Secretary of Board/Sekretaris : Diani Savitri

Member of Board/Anggota : Alexandra, Putu Bagus Kresna, Estelita Hidayat, Sri Dewi Tambunan.